Yamatetunnelen

Yamatetunnelen ble åpnet i desember 2007, og strekker seg 18,2 km under bakken fra Toshima til Shinagawa i Tokyo. Tunnelen er en del av Tokyos indre motorveisystem, og den er Japans lengste tunnel. I verden (tall fra 2018) ligger den på andreplass, kun slått av Lærdalstunnelen i Norge som er 24,5 km.

Arbeidet på tunnelen startet med en åpningsseremoni i august 1992, men byggingen gikk sakte. Å bygge en underjordisk tunnel i et tettbygd byområde var teknisk komplekst, og det var behov for å utvikle nye teknologiske løsninger som «shield tunneling». Tunnelen var ferdigstilt i 2015, og består av to rør med to veibaner i hver retning.

Innovative teknologiske løsninger

 

  1. Lengden på Yamatetunnelen er 18,2 km
  2. Yamatetunnelen er den nest lengste tunnelen bygd under bakken
  3. Shield tunneling – en innovativ løsning

«Shield tunneling» ble brukt under byggingen av tunnelen for å minimere støy og vibrasjoner på omkringliggende områder, og for å unngå å påvirke veier som gikk på bakken rett over tunnelen. En u-sving-teknikk ble utviklet for å optimalisere bruk av tunnelmaskiner og redusere kostnadene. En del av tunnelen går også under vann, under Keihin-kanalen.

Den laveste delen av tunnelen ligger 30 meter under bakken. Da er det viktig at sikkerheten er ivaretatt. Når det kommer til belysning, ventilasjon og minimering av risiko ved en eventuell ulykke i tunnelen, er alt svært gjennomtenkt. Det er blant annet luftkontroll i tilfelle brann og bruk av vanndamp for å senke veitemperaturen.

Ekspressveien Tokyo Shutoko

Yamatetunnelen er en viktig del av Central Circular Route (C2) på ekspressveien Shutoko i Tokyo. Denne populære veien går i en sirkel rundt sentrum og har en strekning på totalt 48,8 km. Dette er Japans mest travle og trafikkerte veinettverk. Veien er brukt av rundt en million biler hver dag.

 

  • Tunnelen er på en travel strekning
  • Yamatetunnelen er en viktig del av Central Circular Route

Strekningen kan oppleves som et mareritt av en vei dersom du ikke er vant til stor trafikk. Veien består av skarpe kurver som stadig svinger til den ene eller andre siden, på- og avkjøringer som kommer brått på. Ha derfor øynene på veien og følg med på skiltingen dersom du skal kjøre denne strekningen!

Veien og tunnelen har hatt stor betydning etter at den ble åpnet. Transporttid mellom sentrum og Haneda flyplass ble forkortet med 21 minutter. Siden Shutoko er linket til andre ekspressveier, er reiseavstand til severdigheter og muligheten til å ta dagsturer utenfor Tokyo dramatisk forbedret. Trafikken i sentrum er nå bedre fordelt og det er mindre trafikkork.

Sikkerhet i tunnelen

 

  • Kontrollsenter observerer trafikken
  • Moderne sikkerhetsutstyr som nødknapper, telefoner og diverse markeringer

Den norske filmen «Tunnelen» har fått oss til å tenke mer på sikkerhet i tunneler, og særlig i lange tunneler. Hvis ulykken skulle være ute og en brann oppstår, kan vi være fanget i en potensielt dødelig felle. I en tunnel som Yamate med så mye trafikk, er sikkerhet særlig viktig.

I Yamatetunnelen er alt tenkelig sikkerhetsutstyr installert. Særlig kan nevnes at all trafikk observeres fra et kontrollsenter hele døgnet. Det er nødutganger hver 350 meter. Ventilasjonsanlegget fjerner eksos og giftige gasser effektivt. Det er brannslukkingsapparat, nødtelefoner, nødknapper, høyttalere, lys, markeringer og vannsprinkler for effektiv brannslukking fra taket montert langs hele tunnelen.

 

  • Tunneler under bakken kan være dødelige feller
  • Sikkerhetsutstyr i tunnelen har stor betydning

Yamatetunnelen er blant de tryggeste tunnelene i verden. Den viser oss en helt ny standard på sikkerhetskontroll. Vi kan se mange innovative løsninger som er med på å skape trygghet rundt mennesker som pleier å bruke tunnelen daglig på vei til og fra jobb. Med tanke på alle tiltakene som er gjort, kan alle få tryggere hverdag.