St. Gotthard-tunnelen

St. Gotthard-tunnelen ligger i Sveits, og var fram til 27. november i 2000 verdens lengste veitunnel. Nå har blant annet Lærdalstunnelen i Norge og Zhongnanshantunnelen som ligger i Kina tatt igjen St. Gotthard-tunnelen. Tunnelen er hele 16,32 km lang, og går fra Gröschenen i nord til Airolo i sør. 

St. Gotthard-tunnelen gjør livet enklere for sveitserne, da den utgjør den raskeste forbindelsen mellom Uri og Ticino. Da den ble åpnet 5. september 1980, erstattet den det tidligere St. Gotthard-passet. Tunnelen består av to kjørebaner, i tillegg til en kjørebane som bare skal brukes som rømningsvei.

Populær strekning

  1. Veien som St. Gotthard-tunnelen ligger på heter E35
  2. Over 17 000 biler kjører gjennom tunnelen hver dag

St. Gotthard-tunnelen er plassert på en motorvei, og den blir brukt av mange mennesker hver dag. Så mange som 17 000 bruker tunnelen til daglig. Lastebiler utgjør 15 prosent av trafikken. Trafikken varierer også sterkt avhengig av sesongen, og i august 2012 ble tunnelen brukt av 34 000 biler daglig.

Planleggingen av denne tunnelen startet allerede i 1950. Det tok ti år å bygge St. Gotthard-tunnelen, og byggingen av tunnelen startet 5. mai 1970. Fire forskjellige ingeniørfirmaer ble invitert til en konkurranse, før det ble bestemt hvem som fikk ansvaret for å planlegge og bygge denne tunnelen.

Trafikk

St. Gotthard-tunnelen er ikke bare veldig viktig for folk som skal på jobb eller på ferie, men også for lastebiler. Bare i 1990 brukte mer enn en halv million lastebiler denne tunnelen. Fartsgrensen i tunnelen er 80 km/h, og lastebilene må minst ha 150 meter avstand på grunn av sikkerheten.

  • Det finnes avgifter for bruk av tunnelen
  • Sikkerhet er et veldig viktig tema

St. Gotthard-tunnelen hører til det nasjonale trafikknettet i Sveits, og det må derfor betales en avgift for å få lov til å bruke tunnelen. Dette gjelder imidlertid for alle motorveiene i Sveits, og ikke bare for St. Gotthard-tunnelen. Denne avgiften på cirka 380 kroner må betales årlig

Det finnes sikkerhetsrom i St. Gotthard-tunnelen med en avstand på 250 meter. I tillegg finnes det veilommer hvor bilen kan parkeres ved et eventuelt nødstilfelle. Det er bare 750 meter mellom disse veilommene. Det finnes også brannslukningsapparater og nødtelefoner med 125 meters avstand i hele tunnelen.

Ulykker i St. Gotthard-tunnelen

 

  • 875 ulykker fra 1980 til 2004
  • Den største ulykken skjedde 24. oktober 2001

I tiden mellom 1980 til 2004 skjedde det 875 ulykker i St. Gotthard-tunnelen, hvor 30 mennesker har mistet livet. Fra og med året 2002 har det blitt færre ulykker, bare mellom 7 og 14 hvert år. Den siste store ulykken med dødsfall skjedde i desember 2017.

Den største ulykken noensinne i St. Gotthard-tunnelen skjedde 24. oktober 2001. I denne ulykken krasjet to lastebiler, og det utviklet seg en katastrofe med en stor brann i tunnelen. Ulykken medførte at 11 mennesker døde, og på grunn av reparasjoner var tunnelen strengt i tre måneder etter denne hendelsen.

  • Dråpetellingssystem varsler om avstand
  • Venterom for lastebiler for å skape avstand mellom store kjøretøy

Et såkalt dråpetellingssystem måler om det virkelig er 150 meter avstand mellom lastebilene. Lastebilene får bare lov til å kjøre inn i tunnelen ved et lyskryss, som bare slipper inn to eller tre lastebiler hvert minutt. Det finnes et venterom hvor lastebilene kan vente, før det er deres tur.