Ryfylketunnelen – verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel

Ryfylketunnelen ligger 291 meter under havoverflaten og er sprengt ut i fjellet under fjorden. Statens Vegvesen hevder dette er verdens sikreste og mest moderne tunnel. Det har tatt åtte år å bygge den og prislappen er på 8,1 milliarder kroner. Tunnelens bratteste stigning er på 7 %, som gjelder for distansen mot Solbakk.

Byggingen av tunnelen startet i 2013, og den er verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Tunnelen er en del av Ryfast. Ryfast erstatter fergesambandet mellom Tau og Stavanger. Og når hele Ryfast er ferdigstilt vil reisetiden på strekningen gå ned med en halv time fra dagens 50 minutter til bare 20 minutter.

Ryfast nær fullførelse

 

  1. Ryfast åpner 30. mars 2020
  2. Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen neste til å åpne

Det er 50 år siden idéen om en fast veiforbindelse mellom Ryfylke og Jæren startet. Men det var først i 2012 at bevilgningen kom fra Nasjonal transportplan. Fergeforbindelsen fra Tau er allerede historie etter åpningen av Solbakktunnelen. Og den 30. mars 2020 kan du komme deg fra Solbakken til Stavanger sentrum gjennom den nye forbindelsen.

Åpningen av Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen er allerede utsatt flere ganger. Sist nå i februar. Hundvågtunnelen er også en undersjøisk tunnel, og er 5,5 km lang. Den kommer i tillegg til brua som går fra øya Hundvåg til Stavanger sentrum. Eiganestunnelen er 3,7 km lang. Den går fra Våland kolonihage til Tasta i Stavanger i Rogaland.

Sikkerhet i høysetet

Med de nye tunnelene knyttes Vestlandet tettere sammen. Det er verdens sikreste, og mest moderne tunnel på verdensbasis. På tunnelveggene er det raderer som viser alle bevegelser. Så hvis du stopper i en havarilomme vil radaren oppdage det. Og kameraer i taket vil også sende direkte bilder til vegtrafikksentralen i Bergen.

 

  • Verdens sikreste og mest moderne tunnel
  • Moderne teknologi øker sikkerheten for bilistene

Bettina Sandvin, avdelingsdirektør i Statens vegvesen sier i en informasjonsvideo at de er gode på teknologi, fordi de må. Hun sier at de skal krysse dype fjorder, og at de skal komme seg gjennom de høyeste fjellene. De må være i den en teknologiske fronten. Det er den norske naturen som har rustet oss til denne oppgaven.

En sikker tunnel er eneste forsikring for bilister som skal ferdes 292 meter under havoverflaten. Det har vært flere ulykker i norske tunneler de siste årene som har vært en viktig påminner for nettopp hvor viktig sikkerhet er i slike prosjekter. Det er testing og øvelser for nødetatene som har forsinket de to siste tunnelene.

Bygget raskere enn noen gang

 

  • Bygget raskere enn noen gang tidligere
  • To tunnelløp har gjort det mulig

Tunnelene er bygget betydelig raskere enn slike prosjekter har blitt tidligere. Ettersom tunnelen har to separate tunnelløp, kan forskjellige faggrupper jobbe på ulike stadier av prosjektet samtidig, noe som lar dem jobbe mer effektivt. De har f.eks. kunnet begynne med utrustning av tunnelen en god stund før de er ferdig med all utsprenging.

Utbyggerne har også tilrettelagt for at de kunne begynne med elektro- og trafikkstyringsinstallasjoner før alt tunnelarbeid er ferdige inne i tunnelen. Dette er en tankegang som sparer tid og penger. På det meste har 900 arbeidere vært involvert. Og det er brukt fem millioner arbeidstimer for å bygge verdens dypeste undersjøiske tunnel.

 

  • Nytt og større arbeidsmarked
  • Kan gi mer trafikk inn til Stavanger sentrum

De som kjempet for realisering av Ryfast mener prosjektet vil skape et nytt og større arbeids- og næringslivsmarked i Rogaland. Kritikerne frykter imidlertid at det vil skape mer trafikk og støy i Stavanger sentrum. Naturvernforbundet mener at Ryfast er et miljøverstingsprosjekt som kommer til å øke klimagassutslippene fra biltrafikken med mer enn 20 000 tonn årlig.