Lærdalstunnelen

Med lengde på hele 24 509 meter er Lærdalstunnelen verdens lengste veitunnel. Anleggsarbeidet startet i mars 1995, og tunnelen ble åpnet for trafikk av kong Harald V fem år senere i november 2000. Formålet med dette prosjektet var å lage en fergefri forbindelse på stamveien mellom Oslo og Bergen, og hele anlegget kostet over én milliard kroner.

Lærdalstunnelen er en del av E16 og kobler sammen kommunene Aurland og Lærdal i hjertet av Sogn. Det er tre store fjellhaller hver 6. km midt inne i tunnelen med diameter på 28 meter. Spesiell belysning i fjellhallene skaper en mer positiv opplevelse under kjøringen gjennom tunnelen, og gjør at trafikantene føler at kjøreturen ikke blir for monoton.

Trafikk

 

 1. Fartsgrensen i tunnelen er på 80 km/t
 2. Passeringstiden er ca. 20 minutter
 3. Tunnelen har flere fotobokser med gjennomsnittsmåling av hastighet
 4. Ingen bompenger

I 2013 introduserte Statens Vegvesen snittmåling i Lærdalstunnelen. Fotoboksene måler gjennomsnittsfarten på en strekning på ca. to mil – det er nemlig den lengste gjennomsnittsmåling i verden. Inne i tunnelen er det også montert opp elektroniske fartstavler som opplyser deg om reell fart. Største timetrafikk i Lærdalstunnelen er 400 kjøretøy, og årsdøgntrafikken (den gjennomsnittlige trafikkmengden for et døgn) er 1 000 kjøretøy.

I tidligere Sogn og Fjordane er det automatisk trafikkontroll i fire tunneler, men 70 % av de verste fartsoverskridelsene er registrert i Lærdalstunnelen. Lærdalstunnelen er verstingstrekningen i hele fylket med høyeste målte fart på 193 km/t. Kjører du for fort, kan du forvente å få et lite hyggelig brev i posten etter hvert, eller fengselsstraff i grove tilfeller.

Sikkerhet og luftkvalitet i Lærdalstunnelen

Selv om det ble lagt stor vekt på belysning og ventilasjon for å redusere ulykkesrisikoen, ble sikkerheten i nyåpnede Lærdalstunnelen slaktet i en tysk undersøkelse fra 2001. Lærdalstunnelen ble omtalt som en av Europas farligste tunneler med dårligst sikkerhet. Kritikken omfattet bl.a. mangelfull overrislingsanlegg, begrensede fluktmuligheter, ingen restriksjoner for kjøretøy med farlige gods, og ingen videoovervåkning eller automatisk brannalarm i tunnelen.

 

 • Lærdalstunnelen har ingen nødutganger, men 15 snunisjer og 48 havarinisjer
 • Tunnelen er forsynt med nødtelefoner merket «SOS» hver 250 meter og brannslokningsapparater hver 125 meter
 • Tunnelen har i dag mobil- og radiodekning samt videoovervåkning

I 2007 ble et europeisk tunneldirektiv innført i Norge som førte til at mer enn 200 norske tunneler måtte enten oppusses eller totalrehabiliteres. I 2015 ble Lærdalstunnelen oppgradert med nye nødtelefoner og kameraovervåkning. Det er også snakk om sikkerhetsoppgradering med oppstart i 2021, men det er sterkt avhengig av finansiering. Lærdalstunnelen er utvilsomt en veldig omfattende, tidskrevende og kostbar oppgave.

En så lang tunnel har selvsagt helt spesielle krav til ventilasjon. Lærdalstunnelen har store ventilasjonsvifter som skaper lufttrekk, og er ytterligere utstyrt med luftrenseanlegg som kan fjerne støv og nitrøse gasser fra luften. Renseanlegget som kostet 40–50 millioner kroner ligger midt i tunnelen, men har vært ute av drift grunnet brannfare. Ventilasjonsanlegget i tunnelen kan takle trafikken på opptil 400 kjøretøy timen.

Severdigheter i nærheten av Lærdalstunnelen

 

 • Aurlandsfjorden, Flåm og Flåmsbana
 • «Snøvegen» mellom Aurlandsvangen og Lærdalsøyri
 • Borgund stavkirke

Lærdalstunnelen ligger kun 8 km fra det idylliske tettstedet Flåm og 2 km fra Aurland. Bare kjør ut Lærdalstunnelen i retning Bergen og ta en stopp ved Aurlandsfjorden i pittoreske Flåm – som tiltrekker ca. 1,5 millioner turister hvert år. Flåm er særlig kjent for Flåmsbanen som byr på en bratt oppstigning oppover fjellet og en fin utsikt over Flåmsdalen.

På den andre siden av tunnelen finner du 800 år gamle Borgund stavkirke i Lærdal, i tillegg til utstillinger, besøkssenter, kafé og butikk. Over Lærdalstunnelen ligger Aurlandsfjellet med «snøvegen» (også kjent som Bjørgavegen eller Fv243) der det er snø store deler av sommeren. Utforsk områdene rundt tunnelen – på den måten kan du oppleve fjellet både fra inn- og utsiden.

 

 • Farger, kunst og belysning i tunnelen
 • Tre fjellhaller med kunstneriske løsninger

De fine belyste fjellhallene hver 6. km inne i Lærdalstunnelen kan være en attraksjon i seg selv. På slutten av 90-tallet prøvde arkitekter sammen med folk med kunnskap innen miljøteknologi og lyssetting å bruke lyseffekter, farger og rom for å skape illusjon av dagslys og finne kreative kunstneriske løsninger som gjør kjøreturen både tryggere og mindre monoton.