Fløyfjellstunnelen

Fløyfjellstunnelen er en av Norges mange tunneler, og den er lokalisert på Vestlandet i Norges nest største by, Bergen, like utenfor sentrum. Tunnelen er en del av E16 og E39, og strekningen heter Åsanevegen. Tunnelen ble åpnet 28. november 1988. I denne artikkelen kan du lese mer om både Fløyfjellstunellen og andre flotte tunneler i Norge.

En tunnel er en passasje som går under vann, eller under jorden. I Norge har det lenge vært populært å bygge tunneler, og teknologien på området blir stadig bedre. Mange av tunnelene i Norge er bygget for å lede trafikken gjennom fjell, og dette gjelder også Fløyfjellstunnelen. Passasjen går gjennom Fløyfjellet, som er et av de syv fjellene som omkranser Bergen.

Fakta om Fløyfjellstunnelen

 

 1. Åpnet 28. november 1988
 2. Går gjennom Fløyfjellet
 3. To løp: 3 825 og 3 195 meters lengde

Da Fløyfjellstunnelen åpnet i 1988 var tanken å lede trafikken utenom Bergen by, og motorvognene føres derfor gjennom en korridor i Fløyfjellet. Tunnelen består av to separate løp: Et sørgående løp som er 3 195 meter langt som tar trafikken inn til Bergen sentrum, og et nordgående løp i motsatt retning på 3 825 meters lengde.

For å bore hull i fjellet tok man i bruk en tunnel-boremaskin, en enorm maskin som benyttes for å grave ut sirkelrunde tunneler i stein, jord eller fjell. En slik maskin er også kjent som en muldvarp. Dessverre var maskinens diameter for liten, noe som gjorde at det tok lenger tid og ble mer kostbart å bygge tunnelen.

Norske tunneler

Fløyfjellstunnelen er bare én av mange tunneler i Norges langstrakte land. Det er over 1 100 tunneler i landet vårt. Av disse går 33 tunneler delvis under vann, såkalte undersjøiske tunneler. Gjennomsnittlig tunnel-lengde var cirka 945 meter allerede på begynnelsen av 2000-tallet, og siden da har tunnelene både blitt lengre og flere. Årsaken til dette er hovedsakelig ulendt og kupert terreng.

 

 • Mer enn 1 100 tunneler i Norge
 • 33 undersjøiske tunneler
 • Gjennomsnittslengde 945 meter

Onde tunger har hevdet at Norge lider av tunnelsyken, og når du ser på antall tunneler og hvor mange kilometer de utgjør kan det være fristende å være enig. I 2018 ble det foreslått at Fløyfjellstunnelen skal utvides med 2,5 kilometer, slik at ny lengde blir cirka 5,3 kilometer. Dette er for å gi rom for Bybanen og bli kvitt ytterligere biltrafikk.

Når tunneler på denne måten utvides for å gi plass til kollektivtrafikk, er det en svært miljøvennlig løsning. Samtidig er de fleste andre tunneler i Norge i hovedsak laget for å romme biltrafikk, både i form av personbiler og varetransport. Vi har etter hvert laget mange kjente tunneler i Norge, og noen av dem er velkjente også utenfor landets grenser.

De mest kjente tunnelene i Norge

 

 • Festningstunnelen i Oslo
 • Lærdalstunnelen mellom Aurland og Lærdal
 • Spiralen i Drammen

Det er ingen andre land i verden som har like mange tunneler som Norge. Det er bygget 7 000 kilometer med tunneler til nå, noe som utgjør hele 1,3 meter tunnel for hver norske innbygger. Tunnelbyggingen har pågått helt siden de første vei- og jernbaneprosjektene ble igangsatt, og nordmenns forhold til tunneler er dermed nært knyttet opp mot moderniseringen av Norge.

Festningstunnelen er Norges mest trafikkerte tunnel, med 75 000 årlige passeringer. Den kjente Spiralen i Drammen er egentlig bare et kreativt steinbrudd, som skulle skaffe masse til to nye gater i byen. Lærdalstunnelen åpnet i år 2000, og er verdens lengste veitunnel med sine 24 509 meter. Da den sto ferdig hadde det kostet 1 050 millioner kroner å bygge den.

 

 • Ny teknologi gjør norske tunneler til mer enn bare ferdselsårer
 • Lærdalstunnelen – en turistattraksjon

Da Fløyfjellstunnelen ble konstruert var det første gang i norsk tunnelhistorie at de droppet dynamitt for å sprenge ut tunnelløpet, og istedenfor brukte tunnel-boremaskin for vei. Siden den gangen har teknologien gjort stadig nye fremskritt. I dag kan Norge sies å være en av verdens ledende nasjoner når det gjelder tunnelbygging, og verdens lengste tunnel, Lærdalstunnelen, har faktisk blitt en turistattraksjon.